Afstand doen

In de ziekenboeg vind u konijnen die bij ons komen en directe verzorging nodig hebben.

Hier vind u de

konijnen die een nieuw

thuis zoeken

Wij hebben al heel wat

konijnen een nieuw thuis

kunnen geven

Wij vangen de volgende konijnen op:

Gevonden konijnen, konijnen die medische zorg nodig hebben(bv bij verwonding of ziekte), konijnen met een handicap of chronische ziekte, konijnen met gebitsproblemen (doorgroeiende tanden of slechte kiezen), langharige konijnen waarbij de vacht vervilt of ernstig geklit is, konijnen die om wat voor reden dan ook in nood verkeren.!!LET OP!! Exopvangers nemen wij ten allen tijde terug in de opvang, zoals aangegeven is in onze voorwaarden.De gevonden, verwaarloosde of gewonde dieren zullen wij verzorgen en zodra zij gezond zijn zullen ze herplaatst worden.

De dieren met een chronische ziekte of handicap blijven zonodig bij ons in het rusthuis voor niet plaatsbare konijnen wonen.


Contact hiervoor kan via konijnenopvanghetwarmeholletje@hotmail.com

Vertelt u er duidelijk bij waarom dit konijn onze opvang nodig heeft


Voor spoed kan contact opgenomen worden via 0620789587